Een essay schrijven. Een grondig overzicht met tips en stappenplan (2023)

Een essay schrijven. Een grondig overzicht met tips en stappenplan (1)

Een essay schrijven is een veelvoorkomende verwachting bij bijna elke hbo of universiteit in Nederland en België. Dit type van geschreven academisch werk is hier zeer gebruikelijk. Vaak wordt in Nederland de Engelse term essay gebruikt voor opdrachten om deze te differentiëren van de vaak meer omvattende scriptie of thesis. De term paper wordt ook vaak gebruikt om hetzelfde aan te duiden als een essay.

Essay uitbesteden ->

Als je voor je universiteit of hoge school de opdracht hebt gekregen om een essay, te schrijven moet je ervoor zorgen dat je de details van de opdracht goed begrijpt, zodat je precies weet hoe je het essay moet benaderen, wat er van je verwacht wordt en wat je focus moet zijn.
Het onderwerp van het essay kiezen. Als je eenmaal een onderwerp hebt gekozen, doe dan wat onderzoek en beperk je tot de belangrijkste argumenten die je wilt maken. De volgende stap is het maken van een geraamte voor de structuur van je essay, dit essay geraamte moet bestaan ​​uit een inleiding, tekst (met de argumenten) en een conclusie. Zorg dat ook nadat je essay is opgesteld, je nog voldoende tijd hebt om het te verbeteren.

Met dit 14 stappen tellende stappenplan voor het schrijven van een essay moet het je lukken!

Optie 1

extraessay.com

extraessay ->

Optie 2

grademiners.org

grademiners ->

(Video) Eindexamen Nederlands - Betoog schrijven

Optie 3

dissertationguru.net

dissertationguru ->

Schematisch overzicht van dit artikel over het schrijven van een essay:

Fase ‘A’
Controleer of je de opdracht goed begrijpt

 1. Lees je opdracht zorgvuldig (stap 1)
  1. Bekijk deze voorbeeld essays (optioneel)
  2. Probeer een voorbeeld te krijgen van een eerder gemaakt succesvol essay
 2. Check de randvoorwaarden (stap 2)
 3. Bepaal en beperk je focus (stap 3)

Fase ‘B’
Vooronderzoek voor je essay doen en de grove lijnen uittekenen

 1. Hoe vind je goede bronnen? (stap 4)
 2. Maak aantekeningen tijdens je vooronderzoek (stap 5)
 3. Formuleer de onderzoeksvraag voor je essay (stap 6)
 4. Formuleer je centrale these (stap 7)
 5. Creëer een geraamte voor je essay (stap 8)

Fase ‘C’
Het daadwerkelijk schrijven van je essay

 1. Werk je argumenten uit (stap 9)
 2. Werk je tegenargument uit (stap 10)
 3. Citeer je bronnen (stap 11)
 4. Schrijf de inleiding (stap 12)
 5. Schrijf de ‘concluderende’ paragraaf (stap 13)

Fase ‘D’
Het nakijken van je essay

 1. Neem de tijd om je essay te herzien (stap 14)

Fase ‘A’

Controleer of je de opdracht goed begrijpt.

Stap 1: Lees je opdracht zorgvuldig

Zoals hierboven al genoemd, maar oh zo belangrijk. Lees je opdracht zorgvuldig.
Je kunt een fantastisch essay schrijven maar als het niet voldoet aan wat er van je gevraagd wordt gaat dit je punten kosten.
Let op wat er precies van je gevraagd wordt, is je doel om te overtuigen (als een betoog) of is informeren het doel? Als dit niet duidelijk aangegeven is in de opdracht, overweeg dit dan aan de docent te vragen.

Je motivatie is misschien wel de belangrijkste voorspeller van succes bij het schrijven van een sterk essay. Je kunt hier onze top tips om gemotiveerd te blijven vinden en hoe procrastinatie en studie ontwijkend gedrag te voorkomen.

Het kan ook erg helpen om te beginnen met enkele voorbeeld essays waarbij er aantekeningen door de docent gemaakt zijn, waarbij uitgelegd wordt waarom bepaalde stukken zo goed zijn of juist niet, en wat er mist.

Voorbeeld essays:

Essay voorbeeld 1:

Een prijswinnend essay geschreven door een student (CETL, 2009)

(Video) Het schrijven van je Master Thesis

Voorbeeld Essay 1 (pdf)Download

Essay voorbeeld 2:

Oxford University press sample essay met uitgebreide notities (2011)

Voorbeeld Essay 2 (pdf)Download

Stap 2: Check de randvoorwaarden

Controleer op opmaak- en stijlvereisten. Voor het schrijven van een essay voor een vak of een publicatie zijn er doorgaans specifieke opmaak- en stijlvereisten die je moet volgen. Lees je opdracht zorgvuldig om details hierover te vinden.
Let op details als ‘hoe lang je essay moet zijn’, ‘welke stijl te gebruiken’ en opmaakvereisten (zoals margegrootte, regelafstand en lettertype en -grootte).

Stap 3: bepaal en beperk je focus

Beperk je onderwerp zodat je essay een duidelijke focus heeft. Afhankelijk van je opdracht heb je misschien al een specifiek onderwerp waarover je zou moeten schrijven, of je wordt gewoon gevraagd om over een algemeen thema of onderwerp te schrijven. Als de opdracht je niet exact vertelt wat je onderwerp moet zijn, neem dan de tijd hier goed over na te denken. Probeer een specifiek onderwerp te kiezen dat interessant voor je is en waarvan je denkt dat het je genoeg materiaal geeft om mee te werken. Neem hierbij in overweging dat studenten eerder geneigd zijn voor hun essay een te breed onderwerp te nemen dan een te nauw gespecificeerd onderwerp.
Onthoud dat je hier nog steeds bij je docent om advies kunt vragen. Als je bijvoorbeeld twijfelt tussen meerdere onderwerpen of twijfelt of de scope wel geschikt is voor bijvoorbeeld de lengte van het essay dat je moet schrijven.

Fase ‘B’

Vooronderzoek voor je essay & de grove lijnen uittekenen

Een essay schrijven. Een grondig overzicht met tips en stappenplan (5)

Stap 4: Hoe vind je goede bronnen?

Zoek een aantal goede en betrouwbare bronnen bij je gekozen onderwerp.
Je kunt via google scholar (of bijv. JSTOR) eenvoudig up-to-date peer-reviewed artikelen te vinden die nauwkeurige, verifieerbare informatie over je onderwerp bieden.

In deze oriëntatie phase kun je natuurlijk ook wikipedia raadplegen. Dit is vaak een goede bron om je zelf te informeren in een nieuw onderwerp. Let er wel op dat wikipedia zelf als bron niet goed wordt gekeurd als bron voor een wetenschappelijk essay. Wel kun je als je een bewering vanuit wikipedia wilt refereren, op zoek gaan naar het wetenschappelijk artikel waar dit vandaan komt via de ‘references’ sectie onderaan de wikipedia pagina.

Stap 5: Maak aantekeningen tijdens je vooronderzoek

Terwijl je (literatuur)onderzoek doet voor hetschrijven van je essay, vergeet dan niet zorgvuldig aantekeningen te maken. Ditgeldt voor ideeën die in je opkomen, vragen die je verder moet onderzoeken, enbronnen en referenties. Het kan je ontzettend veel tijd besparen niet door jebrowser history te hoeven gaan om de juiste bron terug te vinden.

Stap 6: Formuleer de onderzoeksvraag voor je essay

(Video) SE / Schoolexamen Engels - Formele brief

Kies een onderzoeksvraag om te beantwoorden ofeen probleem om aan te pakken. Terwijl je je vooronderzoek doet, zul je jeonderwerp steeds verder specificeren. Je zou bijvoorbeeld kunnen ontdekken dater een bepaalde vraag is die je wilt beantwoorden, of dat er een populairargument of theorie over je onderwerp is die je zou willen weerleggen. Zo’nsoort vraag of kwestie is de ideale basis voor je essay.

Stap 7: Formuleer je centrale these

Formuleer je centrale these. Dit is de zin (oftwee a drie zinnen) die je belangrijkste argument/statement samenvat. Dit isals het ware je antwoord op de vraag of het probleem dit je wilde behandelen, dieje had gevonden in de vorige stap.
Wat hier helpt om dit goed te doen is na te denken over hoe je onderzoekvraag beantwoordwordt door je centrale these en of de rest van je essay dit antwoord goed kanverantwoorden.

Stap 8: Creëer een geraamte voor je essay

Maak een overzicht om je argumenten, jeinleiding, je onderzoeksvraag en je centrale these te ordenen. Dit kan er alsvolgt uitzien:
(let op je hoeft bij een essay meestal geen abstract toe te voegen, de inleidingstaat meestal op zichzelf bij een essay)

 • Inleiding
  • onderzoeksvraag
 • Tekst (‘body’)
  • Centrale these
  • Argument ter ondersteuning van je centrale these (+ voorbeeld)
  • Tweede argument ter ondersteuning van je centrale these (+ voorbeeld)
  • (Derde argument ter ondersteuning van je centrale these (+ voorbeeld))
  • Tegen-argument (‘discussie’)
  • Verwerpen tegenargument (‘discussie’)
 • Conclusie
  • Korte concluderende samenvatting

Je kunt ook je essay voor je laten schrijven (bijvoorbeeld bij extraessay en grademiners.org) of professionele begeleiding inschakelen (scriptiemaster) als je niet genoeg hebt aan dit overzicht. Of lees eerst meer over scriptie ghostwriting en over je scriptie laten schrijven tegen betaling hier op thesishulp.nl

Fase ‘C’

Je essay daadwerkelijk schrijven

Stap 9: Werk je argumenten uit

Verwoord je argumenten nu in meer detail. Probeerin lijn met je overzicht voor elke argument dat je wilt noemen (meestal 1 tot3) een alinea waarin je dit argument toelicht. Elke van deze alinea moet een kernzinbevatten, die lijkt op een miniatuurthese – hierin wordt kort het belangrijkstepunt uitgelegd dat je met je alinea probeert te maken. Volg je kernzin op meteen of twee concrete voorbeelden om je punt te ondersteunen.

Probeer te laten zien hoe de argumenten inelke paragraaf teruggaan naar de centrale these van je essay.

Stap 10: Werk je tegenargument uit

Doe hetzelfde voor je tegenargument. Kies als tegenargument het argument dat je denkt dat bij de lezer zal opkomen als voornaamste reden om (nog) niet overtuigd te zijn van de these die je in je essay probeert uit te dragen. Dit hoef je minder uitgebreid te doen dan bij je oorspronkelijke argument, maar probeer zo concreet mogelijk te zijn. Vaak is het hier vooral een kwestie van het juiste tegenargument kunnen voorspellen.

Stap 11: Citeer je bronnen

Citeer je bronnen zorgvuldig. Let hierbij ook op de stijl die van je veracht wordt. Elke stijl heeft specifieke regels voor bijvoorbeeld de opmaak en volgorde van de referentie lijst.
Het is niet altijd vanzelfsprekend wanneer je wel een referentie moet opnemen en wanneer niet. Doorgaans een goed vuistregel is dat wanneer je een aan je essay gerelateerd een statement maakt waarvan de waarheid is aangetoond/gedeeld met een experiment of peer-reviewed artikel, moet je hier een referentie van opnemen als je dit statement gebruikt in je essay. (Dit komt neer op altijd refereren tenzij het iets een algemeen bekend feit is).
Een voorbeeld van een veelgebruikte ‘refereer stijl’ bij het schrijven van essays voor een universitaire of hbo opleiding is ‘APA’ stijl.

Een laatste tip om het bijhouden en citeren van je bronnen voor je essay of scriptie gemakkelijker en minder tijdrovend te maken, is het gebruik van referentie managers. Zo is er bijvoorbeeld twee goede gratis opties: Zotero en Mendeley. Lees hier meer over referentiemanagers voor je scriptie of raadpleeg deze ‘wanneer te refereren FAQ‘.

Stap 12: Schrijf de inleiding

Schrijf je inleiding. Het voelt misschien onnatuurlijk om dit nu pas te doen, maar dit gaat dit veel gemakkelijker en beter wanneer je je argumenten al hebt uitgewerkt en je je centrale these al hebt.
De inleiding moet een korte introductie zijn tot het onderwerp waarbij je ook je centrale these introduceert.

Een essay schrijven. Een grondig overzicht met tips en stappenplan (6)

Stap 13: Schrijf de ‘concluderende’ paragraaf

(Video) Duits schrijven 3: veel voorkomende fouten

De ‘conclusie’ als afsluitende paragraaf. Je sluit je essay af met een paragraaf die in het kort centrale these van je essay herhaalt. Geef aan hoe je argumenten dit ondersteunen en vat in het kort je belangrijkste inzichten of argumenten samen. Je kunt ook vragen noemen die nog onbeantwoord zijn of ideeën die het waard zijn verder te onderzoeken.
Let er in deze paragraaf van je essay specifiek op dat je het kort houdt.
Voor de meeste essays hoort dit deel niet langer dan 1 of 2 alinea’s zijn. Hoewel de juiste lengte varieert op basis van de lengte van het essay, mag deze doorgaans niet langer zijn ongeveer 3 zinnen per 500 woorden van het essay.

Fase ‘D’

Je geschreven essay nakijken

Stap 14: Nakijken, de laatste check(s)

Het is begrijpelijk dat wanneer je op dit punt bent van het schrijven van je essay, je niets liever wilt dan het inleveren en er niet meer naar om te kijken.
Dit echter niet verstandig. Het kan je namelijk enorm helpen om je geschreven essay later nog rustig door te nemen. Leest het wel prettig? Zijn de argumenten niet alleen overtuigend maar ook begrijpbaar, zijn ze duidelijk? Heb ik wel referenties opgenomen daar waar nodig? Overweeg ook je essay door een mede-student te laten lezen. Een ander perspectief kan veel inzicht geven met name in of de boodschap die jij in gedachten had ook wel duidelijk via het papier op de lezer overkomt.
Als je dit echt niet meer ziet zitten overweeg bijvoorbeeld iemand van fiverrr in te schakelen voor een proofreading. Bekijk ons artikel proofreadings, fiverr en scriptie vertalen voor meer informatie over het laten nakijken van je essay.

Optie 1

extraessay.com

extraessay ->

Optie 2

grademiners.org

grademiners ->

Optie 3

dissertationguru.net

dissertationguru ->

(Video) Duits schrijven 1: de opbouw van een zin

Of kies voor professionele hulp bij het schrijven van je essay door een terugbelverzoek te plaatsen op scriptiemaster.nl.

FAQs

Hoe schrijf je een essay stappenplan? ›

Checklist: Essay

De inleiding is prikkelend, vanwege een pakkende beginzin, de nodige achtergrondinformatie en jouw stelling (standpunt). De stelling is onderbouwd met argumenten. De argumenten voor het standpunt worden onderbouwd met bewijs. De tegenargumenten zijn gepresenteerd en weerlegd op basis van bewijs.

Wat moet er in essay? ›

Een essay stipt een onderwerp aan en beantwoordt een vraag aan de hand van een betoog. Dit doe je door academische argumenten te gebruiken. Deze bestaan uit drie elementen: een claim, een reden voor deze claim, en redeneringen en bewijzen om de reden aan de claim te koppelen.

Hoe ziet een essay in elkaar? ›

De eigenlijke inhoud van je essay wordt gevormd door je argumentatie. Hier zet je uiteen met welke argumenten je deze stelling kunt bevestigen. Vervolgens zijn er natuurlijk ook tegenargumenten, die je stuk voor stuk moet weerleggen. Doel van je essay: de lezer overtuigen van jouw standpunt.

Hoe schrijf je een literair essay? ›

Kenmerken van een literair essay
 • Presenteert meningen op basis van het onderzoekswerk van de auteur;
 • Het dient als een voorbereidende en educatieve tekst om debatten op gang te brengen;
 • Het is verstandig schrijven dat een onderwerp van academische, morele of sociale waarde samenvat (Wikipedia.org, 2022).
Oct 25, 2022

Wat mag niet in een essay? ›

Je bent bij het schrijven van een essay niet gebonden aan de objectieve, formele stijl van de meer wetenschappelijke genres. Maar pas op voor een al te persoonlijke of informele stijl of voor te geforceerde lolligheid.

Hoe lang is een essay? ›

Een essay kan een korte tekst zijn of de lengte hebben van een volledig boek (zoals dat bijvoorbeeld het geval was met Alexander Popes An Essay on Criticism (1711) of John Lockes An Essay Concerning Human Understanding (1690)), of kan zelfs meer delen omvatten zoals Popes An Essay on Man (1733-1734).

Hoe sluit je een essay af? ›

In de conclusie van je essay toon je aan dat je stelling, jouw standpunt ofwel thesis statement, steekhoudend is. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt. Je geeft hiermee antwoord op de vraag: 'En dus? '

Hoeveel woorden moet een essay zijn? ›

400 - 500 (maximum). Een essay bestaat uit een titel, een inleiding, een middendeel en een conclusie.

Heeft een essay kopjes? ›

De essay inleiding is geen hoofdstuk omdat je essay een geheel is en niet uit hoofdstukken bestaat. Ook gebruik je hiervoor géén kopjes of paragraaftitels.

Wat is een essay vraag? ›

Bij essayvragen schrijf je een gestructureerd antwoord waarmee je aantoont dat je de leerstof helder en analytisch verwerkt hebt. Essayvragen peilen immers niet louter naar een letterlijke kennis van de inhoud, maar ook naar begrip en toepassing.

Hoeveel woorden conclusie essay? ›

Een conclusie is meestal 200 tot 400 woorden lang, maar afhankelijk van de lengte van je scriptie kan je conclusie ook langer zijn. Het is belangrijk dat je je het antwoord op de onderzoeksvraag objectief en beknopt formuleert. Je conclusie komt na je resultaten en voor een eventuele discussie.

Heeft een essay een conclusie? ›

De belangrijkste argumenten en details van het onderwerp waarover je geschreven hebt, zijn al behandeld in de inleiding en de hoofdtekst van het essay. De conclusie is je kans om de lezer te laten zien waarom het belangrijk is door de vraag “Dus wat?” te beantwoorden.

Wat is het verschil tussen een essay en een paper? ›

Daarnaast lever je een bijdrage voor je studie doordat je jouw opgedane kennis deelt en is een paper of essay vaak bedoelt voor een breder publiek. Ook is een essay korter en heeft deze een beperkt aantal woorden.

Hoe schrijf je een beschouwend essay? ›

Beschouwend essay

De schrijver geeft voor- en tegenargumenten bij een standpunt of onderwerp en geeft ook zijn eigen mening. Het is echter niet het doel de lezer te overtuigen van dezelfde mening (zoals bij een betogend essay). Het is de bedoeling dat de lezer aan de hand van de informatie zijn eigen mening vormt.

Wat is een literair motto? ›

Het motto verwijst direct naar het grondmotief van het boek. Grondmotief Vaak kun je een soort 'boodschap' uit een verhaal halen. Deze boodschap noem je het grondmotief. Dat staat niet letterlijk in het boek, maar dat mag je zelf, in je eigen woorden, formuleren.

Heeft een essay een hoofdvraag? ›

Hoofdvraag formuleren

Voordat je begint aan het schrijven van je essay moet je een onderwerp kiezen. Wat zou je willen onderzoeken? Uit het onderwerp vloeit dan een hoofdvraag voort. De hoofdvraag geeft focus in het onderzoek.

Wat is een ander woord voor essay? ›

als synoniem van een ander trefwoord: verhandeling (zn) : artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht.

Kan je ik gebruiken in een essay? ›

In veel academische teksten mag de ik-, jij- en wij-vorm niet gebruikt worden. Vaak mag dit wel in: het voorwoord van een scriptie of verslag. een essay.

Wat is een krachtige slotzin? ›

Een mooie formule voor een goede slotzin is om terug te grijpen op de aandachtstrekker van het begin van je betoog. We noemen dit een cirkelrede: dit stijlmiddel maakt het betoog tot een afgerond geheel. Een ander stijlmiddel is om een boodschap, wens of laatste zin krachtig uit te spreken als drieslag.

Is een essay formeel? ›

Een essay is minder formeel dan andere wetenschappelijke genres zoals een scriptie, maar is nog steeds serieus. Met een originele verwoording scoor je vaak punten, maar ga niet de lolbroek uithangen. In hoeverre een informele of persoonlijke stijl gewaardeerd wordt, is afhankelijk van je docent. Wees vooral duidelijk.

Is essay Nederlands? ›

essay → poging, essay, opstel.

Welke woorden Kun je schrappen? ›

Deze woorden kun je altijd schrappen
 • Signaalwoorden: dus, kortom, terwijl, uiteindelijk. ...
 • Heel. ...
 • Tot slot, uiteindelijk, tot besluit. ...
 • Hulpwerkwoorden: kunnen, zijn, worden, zullen, moeten. ...
 • Er. ...
 • Eigenlijk/gewoon. ...
 • Namelijk. ...
 • Lijdende vorm.
Mar 11, 2019

Hoeveel paginas is 18000 woorden? ›

Gemiddeld moet je denken aan een woordenaantal tussen de 12.000 en 18.000. Dat komt neer op een scriptie van tussen de 38 en 45 pagina's.

Hoeveel pagina's zijn 12000 woorden? ›

Stel dat jij 12.000 woorden in je scriptie moet hebben, oftewel ongeveer 24 pagina's.

Hoe begin je een inleiding essay? ›

Inleiding. De inleiding moet de lezer nieuwsgierig maken naar de inhoud van het essay. Het is een goed idee om een (persoonlijke) anekdote te gebruiken, in te gaan op een actueel nieuwsbericht of enkele rake vragen te stellen. Benoem de achtergrond en de aanleiding voor het onderwerp.

Hoe begin je met een inleiding? ›

Een goede manier om een inleiding te beginnen, is een persoonlijke anekdote die een direct verband houdt met je schrijfwerk. Vertel bijvoorbeeld hoe jouw eigen interesse voor het onderwerp is ontstaan, of op welk moment je op het idee bent gekomen om je boek of scriptie te schrijven.

Wat is het verkleinwoord van essay? ›

In de standaardtaal is essay als de-woord niet correct: de essay*, die essay*, onze essay*. De meervoudsvorm is essays, de verkleinvorm is essaytje.

Wat is een argument voorbeeld? ›

Voorbeeld: Het is fijn dat de aarde opwarmt, want dan kunnen we in ons eigen land lekker veel zonnen (argument voor). Maar de kans dat je huidkanker krijgt,, wordt daardoor wel een stuk groter (argument tegen).

Hoeveel woorden is 6 paginas? ›

Een zin telt gemiddeld elf woorden, een A4'tje telt gemiddeld 32 tot 35 zinnen. Op een A4'tje staan gemiddeld 350 tot 400 woorden. Vanwege het lettertype en de regelafstand soms iets minder, soms iets meer. We praten dan wel over een vol A4'tje met een standaardopmaak en voor 80 à 90% volgeschreven.

Hoeveel pagina's per deelvraag? ›

Aantal woorden en pagina's
HboUniversiteit Master
Aantal woorden12.000-18.00012.000-20.000
Aantal pagina's (400 woorden per pagina)38-4530-50
Sep 24, 2014

Hoe begin conclusie? ›

De conclusie begint met een samenvatting van de hoofdvraag of probleemstelling. Vervolgens leg je de conclusies en bevindingen uit die je in je scriptie hebt beschreven. Tenslotte beantwoord je de hoofdvraag en leg je uit door hoe je tot deze conclusie bent gekomen.

Hoe begin je een conclusie woorden? ›

Samenvatting en conclusie
 • dus, kortom, al met al, met andere woorden.
 • daaruit volgt.
 • hieruit blijkt dat.
 • samenvattend, concluderend, alles overziend.

Wat is het verschil tussen een essay en een betoog? ›

Een betoog is bedoeld om de lezer van je mening te overtuigen, daar kun je gerust in de ik-vorm schrijven. Verschil betoog - essay: een betoog is stelliger (je neemt een standpunt in en daarvoor geef je argumenten) en een essay onderzoekender, uitproberender. In beide vormen kun je de ik-vorm gebruiken.

Wat is een voorbeeld van een beschouwende tekst? ›

Een beschouwende tekst zal de lezers vaak de voor- en nadelen van een onderwerp geven, maar ook de meningen van verschillende betrokken partijen. Voorbeelden van beschouwende teksten zijn essays en recensies.

Videos

1. CIP Cast - Webinar Privacy - DTIA
(Centrum Informatiebeveiliging & Privacybescherming)
2. WISE Academy: Webinar 'Het business plan'
(BAN Flanders)
3. Hoe schrijf ik een beschouwing?
(D. van der Meulen)
4. Leesvaardigheid (aflevering 1) - leesmanieren
(Maarten de Krosse)
5. Laudame Financials inspiratiesessie - stappenplan voor effectieve dashboarding in Power BI
(Laudame Financials)
6. Fusies en overnames: van begeleiding tot financiering
(Wolters Kluwer Tax & Accounting Belgium)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 02/26/2023

Views: 5772

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.